Toggle mobilmeny

June Sommer Strask

Født: 30.09.1958
Bosted: RANHEIM, Trøndelag

Forfatteren besøker gjerne

Barnehager. Bibliotek. Grunnskole 1.-4. klasse. Grunnskole 5.-7. klasse. Grunnskole 8.-10. klasse. Litterære arrangementer og festivaler. Næringsliv og organisasjoner. Sosiale institusjoner. Videregående skole

Tema

Eget forfatterskap. Skrivekurs, kreativ skriving. Historiske emner. Miljø, økologi, natur. rasisme, toleranse, kulturelt mangfold. Livssyn, religion, filosofi. 1600 - tallet og kvinneskjebner.. Nordnorsk kulturhistorie.

Bokutgivelser