Toggle mobilmeny

June Sommer Strask

Født: 30.09.1958
Bosted: Trondheim, Trøndelag

Forfatteren besøker gjerne

Barnehager. Bibliotek. Grunnskole 1.-4. klasse. Grunnskole 5.-7. klasse. Grunnskole 8.-10. klasse. Litterære arrangementer og festivaler. Næringsliv og organisasjoner. Sosiale institusjoner. Videregående skole

Tema

Eget forfatterskap. Skrivekurs, kreativ skriving. Historiske emner. Miljø, økologi, natur. rasisme, toleranse, kulturelt mangfold. Livssyn, religion, filosofi. 1600 - tallet og kvinneskjebner.. Nordnorsk kulturhistorie.

Bokutgivelser

  June Sommer Strask (f. 1958) er oppvokst i Harstad, og bor i Kvalsund. Hun er samisk og skriver på norsk. June debuterte i 2004 med den tospråklige barneboka Byttingene /Lonuhasgánddaguovttos, hvor den nordsamiske teksten er gjendiktet av Rauni Magga Lukkari.  Siden har hun skrevet både for barn, ungdom og voksne. Fandens friller/heksene ved Domenfjell er en historisk roman om Norgeshistoriens største og mest brutale trolldomsprosess, som fant sted i Vardø. Boka Spor i ord – Luottat sániin er den første i en rekke av flere planlagte samlinger med redigerte samiske sagn for barn.

Oppdrag: Strask formidler joik, samiske sagn og fortellinger til både voksne og barn gjennom forestillinger og joikeverksted.  En forestilling kalt Spor i ord og joik, der dyrene det fortelles om blir joiket, passer for alle aldersgrupper og kan fremføres rundt bålet, i klasserom eller som kulturelt innslag på konferanser og lignende.

  June Sommer Strask (r. 1958) lea bajásšaddan Hársttákgis, ja orru Ráhkkerávjjus. Son lea sápmelaš ja čállá dárogillii. June vuosttáš girji Byttingene/Lonuhusgánddaguovttos ilmmái 2004:s, mas Rauni Magga Lukkari lea heivehan girjjegiela dávvisámegillii. Dan rájes son lea maiddai čállán mánáide, nuoraide ja rávisolbmuide. Fandens friller/heksene ved Domenfjell lea historjjálaš romána Norggahistorjjá stuorámus ja hiehkáseamos noaidevuođaproseassa birramii Várggáin geavai. Girji Luottat sániin – Spor i ord lea vuosttaš máŋga plánejuvvon čoakkáldagain sámi cukcasiin mat leat heivehuvvon mánáide.

Máksobargu: Strask gaskkusta luođi, sámi cukcasiid ja muitalusaid sihke rávisolbmuide ja mánáide čájálmasaid ja juoiganbájiid bokte. Čájálmas namain Luottat sániin ja luođis, gos juoigá elliid maid birra muitala, heive buot ahkejoavkkuide ja sáhttá ovdanbuktot dollagáttis, luohkkálanjas dahje kultuvrralaš guoimmuheapmi konferánssain ja sullasaš báikkiin.