Toggle mobilmeny

Kari Fredrikke Brænne

Født: 06.04.1966
Bosted: OSLO

Forfatteren besøker gjerne

Bibliotek. Grunnskole 8.-10. klasse. Høyskole og universitet. Næringsliv og organisasjoner. Sosiale institusjoner. Videregående skole

Tema

Eget forfatterskap. Skrivekurs, kreativ skriving. Forskjeller og likheter mellom å skrive drama og prosa. Spranget mellom billedkunst og litteratur.

Bokutgivelser

www.aschehoug.no

Karis kulturhus på Facebook