Toggle mobilmeny

Kari Saanum

Født: 12.08.1959
Bosted: OSLO

Forfatteren besøker gjerne

Barnehager. Grunnskole 1.-4. klasse, 5.-7. klasse, 8.-10. klasse. Videregående skole. Høgskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Bibliotek. Sosiale institusjoner. Næringsliv og organisasjoner

Tema

Skrivekurs for barn, ungdom og voksne. Foredrag om tema fra eget forfatterskap. Tabu i barnelitteraturen. Barn som vokser opp i rusfamilier. Barnefattigdom i Norge. Sorg

Bokutgivelser

Skriver bøker og scenetekst for barn, unge og voksne. Har laget bildebøker, teater og multimedieproduksjoner for og med barn i prosjekter støttet av Norsk Kulturråd. Skrivekurs og egne produksjoner i Den Kulturelle Skolesekken i Hedmark, Agder, Buskerud og Oslo. Jobber tverrkunstnerisk som forfatter og utøver i samarbeid med musikere, billedkunstnere o.a.

www.karisaanum.wordpress.com