Toggle mobilmeny

Karin Haugane

Født: 09.07.1950
Bosted: OSLO

Forfatteren besøker gjerne

Bibliotek. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Videregående skole

Tema

Om andre poeter. Om det å skrive dikt og essays, om å gjendikte. Om barnet

Bokutgivelser

Forfatterskapet mitt består i 2017 av tolv diktsamlinger; prosadikt, familieelegier, kjærlighetsdikt, episke dikt, og sonetter, og tre gjendiktninger, fra fransk og tysk. Jeg skriver essays med temaer som det forsømte barnet, om å skrive dikt, å gjendikte lyrikk, og undersøker poeters form og uttrykk; som Paul Celans, Marina Tsvetajevas, Gunvor Hofmos, Inger Christensens, Robert Frosts, Gennadij Aigis, Arthur Rimbauds.

www.gyldendal.no