Toggle mobilmeny

Karoline Brændjord

Født: 06.08.1990
Bosted: OSLO

Forfatteren besøker gjerne

Bibliotek. Grunnskole 5.-7. klasse. Grunnskole 8.-10. klasse. Litterære arrangementer og festivaler. Næringsliv og organisasjoner. Sosiale institusjoner. Videregående skole

Bokutgivelser

https://www.kolonforlag.no/authors/details/102
https://www.kolonforlag.no/books/details/395