Toggle mobilmeny

Kirsti Hopstock

Født: 12.04.1935
Bosted: OSLO

Tema

Eget forfatterskap. Poesi. Romanen, novellen. Andre emner. Billedkunst - litteratur; å skrive i forhold til å skape billedkunst. Program i samarb. m. skuespiller Wenche Medbøe

Bokutgivelser