Toggle mobilmeny

Kjell Høibraaten

Født: 16.11.1947
Bosted: OSLO

Tema

Eget forfatterskap. Drama. Romanen, novellen. Historiske emner. Bistandspolitikk, 3.verden, andre kulturer. rasisme, toleranse, kulturelt mangfold. Samfunn (sosiale spørsmål, politikk). Livssyn, religion, filosofi. Balkans historie. Norsk historie etter krigen. AKP (ml) historie.

Bokutgivelser