Toggle mobilmeny

Knut Ødegård

Født: 06.11.1945
Bosted: MOLDE, Møre og Romsdal

  • Beskrivelse: Denne e-postadressen er riktig, men det er ofte meldingen ikke går gjennom. 07.02.19 - kf.

Tema

Eget forfatterskap. Historiske emner. Poesi. Andre litterære emner. Psykiatri, sinnslidelser, spiseforstyrrelser o.a.. Bistandspolitikk, 3.verden, andre kulturer. rasisme, toleranse, kulturelt mangfold. Samfunn (sosiale spørsmål, politikk). Livssyn, religion, filosofi. Andre emner. Islands historie - og nåtid.. Mer interessert i å lese egne dikt enn å "snakke".. Norrøn diktning.. Ytringsfrihet, menneskerettigheter, kulturpolitikk, Litteraturkritikk.

Bokutgivelser