Toggle mobilmeny

Kristi Furubotn

Født: 10.12.1958
Bosted: STAVANGER, Rogaland

Tema

Plikt, ansvar, tro, religion, livssyn, nøytralitet, ungdom, oppvekst, familie, skole, livssyn, religion, filosofi, anestesi, historie, anestesisykepleier, operasjonssykepleier, anestesilege, operasjonsstue, operasjonsavdeling.

Bokutgivelser

Kristi Furubotn bor og arbeider i Stavanger. Hun er forfatter, musiker og anestesisykepleier. Furubotn har gitt ut til sammen 5 bøker; tre romaner, ei sakprosabok/noveller og ei barnebok. Hun bruker både bokmål og nynorsk, og formidler litteratur til voksne, seniorer og barn. Hun synger/spiller gitar når hun framfører tekstene sine.

Litterære produksjoner

Kristi Furubotn tar oppdrag i ungdomsskole/videregående skoler med ungdomsboka Maria mi.

Om Maria mi.

Maria (16) bur i Stavanger. Ho er svært forelska i Johannes. Men det er lite som tyder på at denne kjensla er gjensidig frå Johannes si side. Likevel insisterer Maria på at dei to er kjærastar; at englar eller Gud, eller kven dei nå er, har har bestemt at det er dei to. Ho er villig til å ofra både kropp og sjel for å få han. Mora er «misjonærbarn», vaksen på på Madagaskar. Bestevenninna, Mina, går i ei karismatisk kyrkje.

Frå turné med romanen «Maria mi»under litteraturfestivalen «Responsiv» i Odda 2016. Her ved Hauso skule i Hardanger.

Romanen «Maria mi»handlar om eigenverd og integritet. Han handlar òg om kroppsbilete, og om hva ein skal tru på utanfor seg sjølv.

Opplegg for skulane: Elevane får tilsendt første kapittel i boka som dei les før forfattarvitjinga. Saman med lærar diskuterer dei kva som ligg i orda «integritet» og «eigenverd». Elevane diskuterer Maria sine tankar med forfattaren under forfattarvitjinga. Kvifor trur ikke Maria på seg sjølv? Er det lurt å kasta alt over bord for å «pleasa» et anna menneske? Skal ein alltid stola på «den andre»? Korleis kan ein finna fram til magekjensla si? Korleis skal ein te seg for ikkje å verta krenka?

Kristi Furubotn les utvalde tekstar frå boka under vitjinga. Ho syng songen «fordi eg elskar deg» av Bob Dylon/Ingebjørg Bratland. Teksten passar til Maria sine tankar.

På ungdomssteget las forfattar Kristi Furubotn frå ei av bøkene sine. Sjølv om du vert operert/skjert i, eller vert krenka på nokon måte, så er du fortsatt du. På førehand hadde elevane blitt bedt om å finna ut kva integritet og eigenverdi betyr. Inspirerande og kjekt!

-Sigrid Elisabeth Widding