Toggle mobilmeny

Kristin Berget

Født: 23.11.1975
Bosted: TOMTER, Viken

Forfatteren besøker gjerne

Turne i skoleverket. Ungdomsskole. Videregående skole. Universiteter og høgskoler. Sosiale institusjoner. Pensjonister, fora for eldre. Kafeer og andre utesteder. Kurs/seminar for næringsliv

Tema

Eget forfatterskap. Poesi. Samtidslitteratur. Språklige emner, oversettelse. Kjønnsroller, seksualitet. Rasisme, toleranse, kulturelt mangfold. Samfunn, sosiale spørsmål, politikk

Bokutgivelser