Toggle mobilmeny

Kristin Molvik Botnmark

Født: 23.04.1967
Bosted: HEGGEDAL, Viken

Forfatteren besøker gjerne

Bibliotek. Litterære arrangementer og festivaler. Næringsliv og organisasjoner. Sosiale institusjoner

Tema

Foredrag knyttet til eget forfatterskap. Mangfold og inkludering. Familie, barn og oppvekst. Raushetskompetanse og pårørendetematikk.

Bokutgivelser

Om forfatterskapet

Kristin Molvik Botnmark er fra Svolvær i Lofoten og bor i Asker. Hun er utdannet sosiolog og har vært leder i ulike bransjer gjennom flere år. Nå er hun høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania hvor hun underviser i HR og ledelsesfag.

Om «Hva skjedde med Aleksej?»:
«…hjerteskjærende historie om storpolitikkens konsekvenser for enkeltmennesker.» Inger Bentzrud, Dagbladet. Terningast fem.

«…spenning fra først til sist.(…) svært god språkføring og det gjør det til en glede å lese…» Audun Mosevold, Dagen

Om «Raushetens grenseland»:
«Kristin Molvik Botnmarks bok viser hvordan barn med spesielle behov er prisgitt foreldrenes evne til å kjempe. (…) Mennesker med funksjonsnedsettelser når ikke opp i debatten om diskriminering.» Kari Gåsvatn, Nationen

«Ho formidlar ei rekke sterke historier om korleis ho sjølv og andre har opplevd å stange hovudet i veggen i møte med helsevesen, hjelpeapparat og skolevesen.» Olaug Nilssen, Dagbladet

«I denne boken ser hun innover og bak samfunnsinstitusjoner som barnehager og skoler, og utover mot fremtiden og de norske idealene om inkludering og likeverd. (…) Den er skrevet som et spark, et utbrudd, en meningsytring – et absolutt behov for å bli hørt.» Inga Bostad, StatpedMagasinet

www.facebook.com

www.vigmostadbjorke.no