Toggle mobilmeny

Kristin Ribe

Født: 24.04.1972
Bosted: Trondheim, Trøndelag

  • Beskrivelse:

Forfatteren besøker gjerne

Bibliotek. Grunnskole 8.-10. klasse. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Næringsliv og organisasjoner. Sosiale institusjoner. Videregående skole

Tema

Eget forfatterskap. Skrivekurs begynnernivå, videregående nivå, struktur i store tekster. Romanen som sjanger. Sammenheng i tekst. Selvskading.

Bokutgivelser

Om forfatteren

Kristin Ribe har lang erfaring som skrivekursleder. Hun har utgitt seks romaner på Forlaget Oktober, og fikk Bokhandelens store forfatterstipend for romanen Syn (2010). Hun har skrevet hovedoppgave om komposisjon og om hva som skaper sammenheng i større litterære tekster. Hennes nyeste roman er /Lyte/. Ribe har vært fylkeskunstner i SørTrøndelag.

Skrivekurs

Begynnernivå
Komme i gang, tekst som vev, fletting av tekst, utvidelse versus forkorte tekst, hvordan få opp skriveteknikk og -kondis, hvordan gå fram i forhold til forlag/tidsskrifter
Undervisning, mange korte oppgaver med tilbakemelding.

Videregående nivå
Videre om tekst som vev, om repetisjoner, motsetninger og gåter som lim i tekst, rekkefølge, hvordan holde oversikt over store tekster
Undervisning, oppgaver både 1 og 1 og 2 og 2, diskusjon
Søknad gjennom 6 sider tekst som brukes i undervisninga.

Struktur i store tekster
Hvordan kan man organisere en kompleks og omfattende tekst? Hvilke valg er nødvendige for at boka skal bli bra? Dette er et kurs for deg som er i gang med skjønnlitterær skriving og som ønsker å videreutvikle deg. Du lærer å holde oversikt over større litterære tekster, enten det er prosa eller lyrikk, og du får grundig tilbakemelding på din egen tekst. På kurset vil det undervises i teori om sammenheng i tekster. Eksempler fra ulike forfatteres verker vil bli presentert og diskutert, i tillegg til strukturer i andre kunstformer (musikk og kunst). Det blir satt av lang tid til den enkelte deltakers skriveprosjekt, samt veiledning i hvordan man holder oversikt over større litterære tekster underveis i prosessen. Det forventes at deltakerne deler både tekstutdrag og prosjektbeskrivelser. Dette er et eksklusivt kurs med plass til kun 8 deltakere. På den måten kan deltakerne få best mulig og dyptgående hjelp til sine prosjekter.
Søknad gjennom 6-10 sider tekst pluss en halv side prosjektbeskrivelse

www.kristinribe.no