Toggle mobilmeny

Lars Sandved Dalen

Født: 02.10.1964
Bosted: ÅS, Viken

Forfatteren besøker gjerne

Barnehager. Bibliotek. Grunnskole 1.-4. klasse. Grunnskole 5.-7. klasse. Grunnskole 8.-10. klasse. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Næringsliv og organisasjoner. Sosiale institusjoner. Videregående skole

Tema

Natur og miljø, økologi, planter, trær og all slags typer skog. Hvordan fungerer trærne? Hva er fotosyntesen? Hvordan kan trær binde karbon fra atmosfæren? Hvordan tar vi hensyn til det biologiske mangfoldet i skogen? Hvordan kan vi være til stede og oppleve skogen? Hvordan drives skogbruket i Norge? Hvor finner du sopp og bær? Hva er kjuker, lav og moser? Hvordan samarbeider egentlig trærne med sopper og bakterier? Litt om dyrelivet i skogen, litt om årstidene – hvordan overlever trærne vinteren? Noen stikkord for tema er: mat, medisin, friluftsliv, kulturminner, kulturhistorie, skogshistorie, stier og gamle ferdselsveier, kullgroper, fangstgraver, tømmerfløting, skogbrann, skogsluft, skogsluftbading, shinrin-yoku, avspenning, meditasjon, mindfulness, og kjøttetende planter. Men også om trærs hukommelse, epigenetikk, DNA, RNA og trærs sexliv og om kommunikasjon mellom trær og andre arter. Ja, hvordan sanser egentlig trær og planter sine omgivelser? Hvordan kommuniserer de med hverandre og andre?

Bokutgivelser

Litterære produksjoner

DEN FANTASTISKE SKOGEN
Visste du at trærne presser vann fra bakken 50 meter opp i lufta, uten heis eller pumpe? Eller at trærne samarbeider med sopper for å skaffe seg mat? Eller at mauren er blåveisens pollenbærer? Og at plantene skjuler både medisin, mat og gift.

Om forfatteren

Lars Sandved Dalen arbeider som seniorrådgiver og forskningsformilder ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Han er utdannet forsker (Dr.scient) innen økologisk plantefysiologi (trær og planters biologi) og har gått Fagforfatterstudiet ved OsloMet. Sammen med NIBIO-kollega John
Yngvar Larsson har han skrevet boka Den fantastiske skogen som kom ut på Pax forlag i 2018. De arbeider for tiden med en ny bok, arbeidstittelen er Det utrolige treet. Boka skal handle om alle de fantastiske og fascinerende egenskapene som har gjort at trær fortsatt står flere titalls meter høye i
hundrevis av år og dekker store deler av jordkloden flere hundre millioner år etter at de første landplantene erobret landjorda.

Lenker

www.pax.no

www.facebook.com