Toggle mobilmeny

Lill Fanny Sæther

Født: 11.08.1950
Bosted: Oslo

Forfatteren besøker gjerne

Bibliotek. Grunnskole 1.-4. klasse. Grunnskole 5.-7. klasse. Grunnskole 8.-10. klasse. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Næringsliv og organisasjoner. Sosiale institusjoner. Videregående skole

Bokutgivelser

Om forfatteren

Lill Fanny Sæther har jobbet mye med kunnskapsformidling og kursing i mitt yrkesliv. Boken skildrer forfedrenes liv i Tsar-Russland, nåtidens Baltikum, utvandringen derfra til Irland og England på slutten av 1800-tallet og deres liv der. Min mors foreldre giftet seg i Irland og reiste til Norge i 1911 med min mor og to av hennes søsken. De bodde først i Trondheim hvor min morfar åpnet butikk og hvor de to yngste søsknene ble født. Morfar gikk konkurs i 1922. Familien flyttet til Oslo i 1932.

Hovedkapitlet i boka handler om 2. verdenskrig, med spesiell vekt på hendingene høsten 1942. Dette baserer seg i stor grad på min mormors autentiske dagboknotater og brev. Jeg skriver også om familiens flyktningtilværelse i Sverige. Her er også mormors dagbok, almanakker og brev hovedkilde. Mor reiste videre til Skottland i april 1943. Hun skrev mange brev til foreldrene og en del av dem er bevart og de er hovedkilden i kapitlet om Glasgow.

Til sist skriver jeg om familiens hjemkomst i 1945 og deres håpløse kamp for å finne de beslaglagte eiendelene sine igjen og for få erstatning for det tapte. De fikk ingen erstatning for min mors to yngste søsken som ble drept i Auschwitz etter at de ble arrestert av norsk politi og deportert i november 1942. Mor og søsteren som var født i Irland ble reddet av sine britiske statsborgerskap og fordi min mor var informert og snartenkt. Hun reddet bl.a. også sin far og en medpasient ut av Ullevål sykehus midt på natten 8. desember 1942.

www.bokstabburet.no

www.facebook.com

Tema

Jeg bruker mors historie for å illustrere hvor galt det kan gå under krig og konflikt når ytterliggående krefter får fritt spillerom, og om hvordan rene tilfeldigheter kan bidra til at noen redder livet mens andre blir drept. Jeg skriver om antisemittisme og rasisme i Norge og Europa gjennom historien.

I tillegg tar jeg opp flyktningers situasjon i Norge og Europa i mellomkrigstiden og under andre verdenskrig og trekker linjene til dagens flyktningsituasjon. Mor var handlekraftig og modig og reddet minst fem mennesker og seg selv fra nazistene. Jeg skriver også om andre kvinners innsats i redning og skjuling av mennesker.

Til slutt tar jeg et oppgjør med noen av de nordmennene som var ansvarlige for den fysiske og økonomiske tilintetgjørelsen av jødene i Norge under 2. verdenskrig, og som i liten eller ingen grad ble straffet for dette etter krigen.