Toggle mobilmeny

Lina Undrum Mariussen

Født: 01.07.1980
Bosted: OSLO

Forfatteren besøker gjerne

Tar gjerne turneer i skoleverket. Videregående skoler. Høgskoler og universitet. Sosiale institusjoner. Pensjonister, fora for eldre. Kafeer og andre utesteder. Sykehus, rehabibliteringsinstitusjoner.

Tema

Skrivekurs, kreativ skriving. Om poesi. Om samtidslitteratur. Kjønnsroller, seksualitet. Psykiatri, sinnslidelser. Ungdom, oppvekst, familie, skole. Samfunn (sosiale spørsmål, politikk). Sykdom, sorg. Eget forfatterskap.

Bokutgivelser

Litterære produksjoner

Å SKRIVE ENKELT, MEN ANNERLEDES OM DET VANSKELIGE
Forfatterbesøk med Lina Undrum Mariussen.
To søstre vokser opp ei et lite hus ved ei elv. Når den eldste av dem kommer hjem igjen på besøk, er den yngste i ferd med å bli sjuk. Hva er det som skjer? Hvordan går det an å forstå? Når kroppen forandrer seg og livet i familien blir annerledes, blir også språket annerledes.