Toggle mobilmeny

Lise-Marte Vikse Kallåk

Født: 01.01.1963
Bosted: HAUGESUND, Rogaland

Forfatteren besøker gjerne

Bibliotek. Litterære arrangementer og festivaler. Sosiale institusjoner

Tema

Poesi, formidling, skrivekurs, skriveverksted, kreativ skriving ved bruk av konkreter, eget forfatterskap.

Bokutgivelser

www.facebook.com

www.frilanskatalogen.no