Toggle mobilmeny

Magnhild Folkvord

Født: 27.11.1945
Bosted: OSLO

Forfatteren besøker gjerne

Bibliotek. Litterære arrangementer og festivaler. Næringsliv og organisasjoner. Sosiale institusjoner

Bokutgivelser

Biografiane handlar om kvinner som var svært viktige kvinneorganisatorar i si tid, men som har blitt meir eller mindre gløymde av ettertida.
Boka om sekstimarsdagen er utselt frå forlaget, men diskusjonen er like aktuell. Eg held gjerne innleiing og eller deltar i diskusjon om temaet der det er interesse for det.
F.M.Qvam (1843-1938) stifta Norske kvinners sanitetsforening, var sentral i norske kvinners kamp for stemmerett, og var på eitt tidspunkt leiar for tre landsomfattande kvinneorganisasjonar.
Betzy Kjelsberg (1866-1950) var den første kvinnelege fabrikkinspektøren i Noreg (den tids Arbeidstilsyn), og gjorde ein stor innsats som kvinneorganisator, først lokalt i Drammen, seinare nasjonalt, ho var mellom anna leiar for paraplyorganisasjonen Norske kvinners nasjonalråd frå 1922-1937.
Gina Krog var i lag med Fredrikke Marie Qvam og Betzy Kjelsberg heilt sentral i oppbygginga av den norske kvinnesaksrørsla frå 1880-år og i dei følgjande tiåra. Desse tre kvinnene sat alle i leiinga for Norsk kvinners nasjonalråd, paraplyorganisasjonen for den norske kvinnerørsla frå 1904, på same tid som dei hadde ulike roller og oppgåver i dei organisasjonane dei var med på å starta. Alle tre var leiande i stemmerettskampen, men arbeidde også for kvinners rettar på andre område.

Tema

Kvinnehistorie, både om dei sigrar som er vunne, slik som stemmeretten, og kampar som starta på 1800-talet, slik som kampen for lik lønn for kvinner og menn, som enno ikkje er vunnen.
Nylænde, det kvinnepolitiske tidsskriftet som Gina Krog redigerte, var det første i sitt slag i Noreg, er interessant både som ein reiskap i kvinnekampen og i eit pressehistorisk perspektiv.

Samlaget-logo