Toggle mobilmeny

Marco Demian Vitanza

Født: 20.10.1983
Bosted: HALDEN, Viken

Tema

Eget forfatterskap.

Bokutgivelser

Litterære produksjoner

ET NOMADISK PERSPEKTIV
Hva er egentlig et hjem?
Forfatterbesøk med Demian Vitanza.

TUST
Tust er et foredrag om Tarjei Vesaas sin romanfigur Mattis. I et forsøk på å komme til bunns i hvem Mattis er, og hvorfor han er elsket av så mange lesere, utviskes forskjellen mellom foredragsholderen og romankarakteren, virkelighet og fiksjon. Hva om Mattis hadde vært et virkelig menneske? Hadde vi da elsket ham like mye?