Toggle mobilmeny

Margit Walsø

Født: 11.01.1968
Bosted: OSLO

Forfatteren besøker gjerne

Barnehager. Bibliotek. Grunnskole 1.-4. klasse. Grunnskole 5.-7. klasse. Grunnskole 8.-10. klasse. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Næringsliv og organisasjoner. Sosiale institusjoner. Videregående skole

Tema

Luktesansen betydning blant sansene og hvordan den fungerer. Luktens kulturhistorie og lukt til andre tider. Parfymens historie. Hvor god er luktesansen vår? Luktesansen betydning for oss, våre minner og følelser. Luktens betydning i vår kommunikasjon. Luktesansen som varsler om fare. Hvordan luktesansen kan berike oss. Lukt versus smak. Hvordan luktesansen kan trenes opp. Hvilke omkostninger har tap av luktesans.

Bokutgivelser

I Vesten har vi lenge foretrukket hva synet og hørselen forteller oss om verden. I Din femte sans viser Margit Walsø oss derimot hvor mye av vår historie, våre opplevelser og forhold som berikes og bestemmes av en annen og ofte forbigått sans: luktesansen. Lukt omgir oss fra øyeblikket vi fødes, og er en av de første måtene vi knytter oss til menneskene og omgivelsene rundt oss.

Duftene vi puster inn kobles direkte til minner og følelser, og én bestemt lukt kan på et sekund flytte oss bakover i tid. Walsø tar oss med på en vitenskapelig, kulturhistorisk og personlig reise gjennom luktenes og luktesansens verden.

Hvordan fungerer luktesansen vår? Hvordan ble Grasse verdens parfymesentrum? Hvorfor virker musk forførende? Hva luktet antikkens Roma? Ved å bli oppmerksom på lukten og luktesansens kvaliteter kan vi knytte oss til verden, gjenkjenne de vi elsker og sette et mer personlig preg på fremtidige minner.

Margit Walsø er direktør i NORLA, senter for norsk litteratur I utlandet, og var tidligere forlagssjef i Det Norske Samlaget. Hun har mastergrad i nordisk språk og litteratur og studier i kjemi og litteratur fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU og Universitetet i Oslo. Fra før har hun skrevet romanene Kjære Voltaire, Dronningens løfte og Parfymeorgelet. Forfatteren kommer fra Sunndalsøra på Nordmøre, men hun bor i Oslo med mann og to døtre.

www.kagge.no

www.stilton.no