Toggle mobilmeny

Maria Børja

Født: 20.02.1977
Bosted: OSLO

Forfatteren besøker gjerne

Bibliotek. Sosiale institusjoner. Næringsliv og organisasjoner. Grunnskole 5.-7. klasse. Grunnskole 8.-10. klasse. Videregående skole. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler

Tema

Eget forfatterskap. Bearbeiding av egne opplevelser, gjøre det selvopplevde til noe allment. Ungdom. Seksualitet. Identitet. Ensomhet og tilhørighet. USA. Journalistikk og pressearbeid. Holder gjerne skrivekurs i kreativ skriving innen roman/noveller/kortprosa

Bokutgivelser

borjas-bokstaverOktober_logo