Toggle mobilmeny

Maria Børja

Født: 20.02.1977
Bosted: OSLO

Forfatteren besøker gjerne

Bibliotek. Grunnskole 8.-10. klasse. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Næringsliv og organisasjoner. Sosiale institusjoner. Videregående skole

Tema

Kjærlighet, vennskap og seksualitet. Feminisme, kjønnsidentitet og kvinnerollen. Morskap og barn. Klimaendringer, økolitteratur, manglende framtidstro. Overskridelse, rus, makt.

Bokutgivelser

Om forfatteren

Jeg utforsker menneskers handlingsrom innenfor rammer av kjønn og seksualitet, og er særlig opptatt av spenningsfeltet mellom sårbarhet og styrke som unge kvinner står i. Jeg er opptatt av blikket og hvem som får lov til å se og definere en situasjon. Jeg ønsker å skrive fram mennesker som forsøker å styre handlingen i eget liv, samtidig som jeg vil vise hvor vanskelig det kan være, og hvilke forventninger, begrensninger og farer som kan eksistere innenfor et parforhold, en vennegjeng, familien eller lokalsamfunnet.

I en tid der mange unge retter kameraet mot sin egen kropp, vil jeg vise hva som kan skje når vi i stedet vender blikket ut mot verden. Jeg skildrer kjærlighet til naturen og undersøker hvorvidt den kan være en kraft tilsvarende kraften i å elske et annet menneske – og hvorvidt sorgen over tapt natur kan likne på, eller til og med overskride, sorgen over å miste en kjæreste. Jeg skildrer naturen som et sted å finne roen i en hektisk hverdag, men også som en verden som finnes i og for seg selv.

Jeg tematiserer også morskap – både sett i lys av klimaendringer og manglende framtidstro, og som en feministisk utforskning av hvordan kvinnens handlingsrom forandres idet hun blir mor.

I den performative teksten «Anna Magdalena Bach» (arbeidstittel) utforsker jeg kvinnens muligheter som kunstner og mor fra barokken og fram til i dag, basert på en tekstkonsert jeg holdt i Moss kirke sammen med fiolinisten Mari Samuelsen høsten 2021.

www.borjamaria.com
www.facebook.com
www.cappelendamm.no