Toggle mobilmeny

Markus Lantto

Født: 20.05.1973
Bosted: TRONDHEIM, Trøndelag

Forfatteren besøker gjerne

Litterære arrangementer og festivaler. Bibliotek. Sosiale institusjoner. Næringsliv og organisasjoner

Bokutgivelser

Jag är konstnär och betraktar författandet som en del av mitt konstnärskap; skrivandet är en av flera uttrycksformer jag pendlar emellan. Det innebär också att jag inte har några större kunskaper i hur andra författare gör, vilka skrivna eller oskrivna regler som finns. Jag kanske kan analysera, förstå och förhålla mig till genrer en vacker dag, men det är inte säkert. Jag försökte inte vare sig bli författare eller ge ut en bok, det bara råkade bli så. Och det känns bra. Och förhoppningsvis kan jag därmed bidra till författarvärlden med alster som hamnar i intressanta sidospår i framtiden.

Samlaget-logo