Toggle mobilmeny

Mary Ailonieida Sombán Mari

Født: 31.07.1953
Bosted: TROMSØ, Troms og Finnmark

Tema

Eget forfatterskap. Skrivekurs, kreativ skriving. Poesi. Drama. Språklige emner. Eventyr. Mytologi. Historiske emner. Miljø, økologi, natur. Psykiatri, sinnslidelser, spiseforstyrrelser o.a.. Bistandspolitikk, 3.verden, andre kulturer. rasisme, toleranse, kulturelt mangfold. Ungdom, oppvekst, familie, skole. Samfunn (sosiale spørsmål, politikk). Livssyn, religion, filosofi. Fornorskningspolitikken. Indianske ritualer. Joikens uttrykksform. Kautokeinoopprøret 1852, Alta/Kautokeino demonstrasjonene fra eget perspektiv.

Bokutgivelser