Toggle mobilmeny

Marte Huke

Født: 09.03.1974
Bosted: TRONDHEIM, Trøndelag

Tema

Eget forfatterskap. Skrivekurs, kreativ skriving. Poesi. Andre litterære emner. Svensk og Finlands-svensk poesi..

Bokutgivelser

Litterære produksjoner

DE LEKENDE ORDENE
Dette er et skrivekurs for de minste. Gjennom samtale, dikteksempler, fellesoppgaver og egenaktivitet får elevene jobbe med de sanselige og lekfulle sidene av språket. Marte Huke leser dikt og gir oppgaver til elevene.