Toggle mobilmeny

Maryam Azimi

Født: 21.08.1961
Bosted: OSLO

Tema

Skrivekurs, kreativ skriving. Samfunn (sosiale spørsmål, politikk). Andre emner. rasisme, toleranse, kulturelt mangfold. Poesi. Kvinners situasjon i Afganistan. Menneskerettigheter.

Bokutgivelser