Toggle mobilmeny

Merete Morken Andersen

Født: 24.07.1965
Bosted: NESODDTANGEN, Viken

Bokutgivelser

Skrivekurs

Dersom du har vært med på et av mine Startkabelkurs eller Livsfortellingskurs tidligere, og startkablene har virket, slik at du er i gang med et skriveprosjekt, er nok Tekstutviklingskurset det som passer best for deg.

Her vil du få undervisning og oppfølging som ligger i forlengelsen av det vi jobbet med på Startkabelkurset.

Men dersom det som gjorde mest inntrykk på deg var den delen av kurset som handlet om å utforske de skapende og intuitive kreftene, kan Livsfortellingskurset passe for deg.

På begge kurs tilbyr jeg individuell veiledning, begge kurs er taushetsbelagt, og begge følges av et lukket nettforum, slik du er kjent med fra Startkabelkurset.

Her finner du alt om skrivekursene