Toggle mobilmeny

Mette Brantzeg

Født: 19.02.1952
Bosted: Gaupen, Innlandet

Forfatteren besøker gjerne

Bibliotek. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Næringsliv og organisasjoner. Sosiale institusjoner

Bokutgivelser

Tema

– Hva voksenblikk kan gjøre med barn.
– Barndom i kunstnermiljø – den gode og mindre gode bagasjen.
– Hvordan krigstraumer skaper fortielse og tabuer i familien.
– Hvor vanskelig det er å se overgriper i nære relasjoner.
– Stockholmssyndromet: Når datter er mors rivalinne og vise versa.
– Kjønnsrollemønster på 50-60 og 70-tallet, arven fra mødre til døtre.

Om Forfatteren

FORFATTERDEBUTANT OG ERFAREN SCENEKUNSTNER
Mette Brantzeg, født i 1952, har jobbet som teaterregissør, pedagog og scenetekstforfatter ved flere av landets teatre og frie sceniske grupper. Hun har vært leder og regissør i Sampo Teater, teatersjef for SoF teater (nå Teater Vestland) og leder for Norsk Dramatikk Festival. TABU – Maijas odyssé er hennes første roman.
Mette har oppvekst fra Strømmen, har jobbet og bodd i Oslo, Nord-Norge og på Vestlandet. Nå bor hun i Ringsaker kommune, ved Mjøsas bredd. Flere av disse stedene er viktige og relevante i TABU – Maijas odyssé.
TABU – Maijas odyssé en svarthumoristisk skildring i nordisk ramme. Om fortielser og urett som ikke oppdages. Intrigen i boka bygger på en sann historie. Sentralt er to mødre, deres døtre, og en kunstnerkjendis på 60-tallet, som begikk overgrep i det skjulte. De rundt ham var blendet av hans berømmelse og derfor blinde for det som han gjorde. Romanen inviterer leseren til å se det ordløse, tause språket, til å lete i kroppens fortelling og i kunstspråket.
En av fem jenter er seksuelt misbrukt i barndommen. En av fjorten gutter.

MER OM ROMANEN
TABU – Maijas odyssé er en krønike, sett med blikket til avdøde Maija og finsknorske Anja. I etterkrigstidas bohempregede kunstnermiljø i Norden, især Oslo, finnes tabuer som Kim og Anja blir sterkt preget av. De påvirkes også av femtitallets kjønnsrollemønster, en arv som krasjer med sekstitallets opprør og syttitallets kvinnekamp. Forfatteren inviterer leseren på innsiden av et miljø som får har tilgang til. Kulissene i boka er storslagne, med detaljrike beskrivelser av kunstnermiljøet i Oslo. Boka har fargerike bilder fra kafélivet på de kjente vannhullene: Kunstnernes Hus, Theatercaféen, Lorry og Club 7.
Historien er formidlet gjennom et radikalt bokmål som passer tema og tidskoloritt.

Lenker
www.tabu-maijas-odysse.com
Lese starten og bla i boka?