Toggle mobilmeny

MiRee Abrahamsen

Født: 07.08.1973
Bosted: FÆRVIK, Agder

Tema

Eget forfatterskap. Språklige emner. Mytologi. Bistandspolitikk, 3.verden, andre kulturer. rasisme, toleranse, kulturelt mangfold. Samfunn (sosiale spørsmål, politikk). Livssyn, religion, filosofi. Andre emner. Romanen, novellen. Ungdom, oppvekst, familie, skole. Skrivekurs, kreativ skriving. Kjønnsroller, seksualitet. Reiser, kulturforståelse, kunst, media.

Bokutgivelser

Litterære produksjoner

DET VILLE ØSTEN
Rammefortellingen i boken Det ville Østen er jakten på en sibirsk boksemester som har forsvunnet. Denne jakten fører forfatteren fra Moskva til Sør-Sibir, ved hjelp av tog, bil og tommel. Underveis får utallige mennesker snakke – og presenterer dermed både landet og seg selv. Gjennom et bredt spekter av delvis absurde opplevelser forteller MiRee Abrahamsen om hvordan Russland og russere er i dag – et Russland slik man ikke får det servert i Dagsnytt.

NØD HJELP
Nød Hjelp er en tekst som tar opp dilemmaet – hvem skal vi hjelpe – og i så fall – hvor, hvordan og hvorfor. Med flyktningestrømmen og de store forflytningene av mennesker, går det ikke an å la være å reflektere over dette. Det angår alle.