Toggle mobilmeny

Morten Harry Olsen

Født: 15.08.1960
Bosted: OSLO

Forfatteren besøker gjerne

Bibliotek. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Næringsliv og organisasjoner. Sosiale institusjoner. Videregående skole

Tema

Eget forfatterskap. Skrivekurs, kreativ skriving. Kreativitet og strategisk tekning.

Bokutgivelser

www.forfatterakademiet.no