Toggle mobilmeny

Nina Wego

Født: 23.07.1944
Bosted: OSLO

Tema

Skrivekurs, kreativ skriving. Poesi. Romanen, novellen. Andre forfattere. Eventyr. Miljø, økologi, natur. Kjønnsroller, seksualitet. Psykiatri, sinnslidelser, spiseforstyrrelser o.a.. rasisme, toleranse, kulturelt mangfold

Bokutgivelser