Toggle mobilmeny

Odd Inge Skjævesland

Født: 22.04.1957
Bosted: OSLO

Forfatteren besøker gjerne

Bibliotek. Sosiale institusjoner. Næringsliv og organisasjoner. Grunnskole 8.-10. klasse. Videregående skole. Litterære arrangementer og festivaler

Bokutgivelser

Skjævesland har vært journalist i Aftenposten i tretti år, gjerne med politikk som inngang, enten han var på kulturavdelingen eller utenriks, hvor han var Norden-medarbeider.
Ministerhotellet var den eneste unionsboken i 2005 som kom på både svensk og norsk – uten tung statlig finansiering.
I 2008 skrev Skjævesland kapittelet Maratonslalom i den offisielle boken om operaen i Bjørvika. Det handlet om mange tiårs politisk kamp før Den norske Opera fikk sitt eget hus.
I 2016 kom boken om Stockholm i Kagge forlag suksessrike reisebokserie.
Skjævesland arbeider nå med biografien om den svensk-norske sangerprinsen Gustaf (1827-1852)

NORSK STATSMINISTERHISTORIE

Fra Peder Anker til Erna Solberg

Norsk statsministerhistorie er historien om norgesmestrene i politikk gjennom over to hundre år. De første norske statsministrene tilhørte restene av norsk adel – og satt i Stockholm. Godseier Peder Anker på Bogstad gård. Men Norge har gjemt bort landets første statsministere. Hvem var disse adelsmennene? Hvorfor ble de valgt? Etter dem dominerte jurister og offiserer.

På 1900-tallet slapp blant andre skolefolk, skipsredere, bønder og økonomer også til. Så kom noe nytt med Arbeiderpartiets første statsministere: ikke-akademikere som hadde opplevd arbeidsløshet. Men via revisor Odvar Nordli kom lege Gro Harlem Brundtland som symbol på velferdssamfunn og likestilling. De siste tiårene er statsministeren igjen velutdannet.

Statsministernes historie er fortellingen om nordmenns klassereise i tiden etter 1814. Utviklingen fra Carl Johan til kong Harald sier mye om endringene i det norske samfunnet gjennom 200 år. Men kongehistorien er ikke så finmasket som statsministerhistorien: siden 1814 har Norge HATT 47 statsministere, men kun åtte konger.

Vil du kjøpe Ministerhotellet? Skriv til odd.inge.skjevesland@gmail.com
Operaen: Opera forlag. www.operaforlag.no
Reiseboken om Stockholm: www.kagge.no