Toggle mobilmeny

Øistein Hølleland

Født: 06.06.1950
Bosted: Kongsberg, Viken

Tema

Eget forfatterskap. Skrivekurs, kreativ skriving. Poesi. Andre litterære emner. Kjønnsroller, seksualitet. rasisme, toleranse, kulturelt mangfold. Ungdom, oppvekst, familie, skole. Samfunn (sosiale spørsmål, politikk). Livssyn, religion, filosofi. Andre emner. Romanen, novellen. Barnelitteratur. Tidsperspektiv i litteraturen.. Lesning, bibliotek, kulturpolitikk.

Bokutgivelser