Toggle mobilmeny

Øyvind Myhre

Født: 02.01.1945
Bosted: GRAN, Innlandet

Tema

Eget forfatterskap. Andre litterære emner. Mytologi. Historiske emner. rasisme, toleranse, kulturelt mangfold. Samfunn (sosiale spørsmål, politikk). Livssyn, religion, filosofi. Andre emner. Skrivekurs, kreativ skriving. Bevare mangfoldet: økologisk, kulturelt, språklig. Eventyr. Fantasylitteratur. Science fiction. Fantasylitteratur. Science fiction. . Forhistorie (paleolittisk og neolittisk tid.. Forhistorie - steinalder - bronsealder - No. fram til vikingtid

Bokutgivelser