Toggle mobilmeny

Pål Johan Karlsen

Født: 27.06.1975
Bosted: OSLO

Tema

Eget forfatterskap. Skrivekurs, kreativ skriving. Kjønnsroller, seksualitet. rasisme, toleranse, kulturelt mangfold. Ungdom, oppvekst, familie, skole. Samfunn (sosiale spørsmål, politikk). Homofili.. Hukommelse.

Bokutgivelser