Toggle mobilmeny

Per Bjørnar Grande

Født: 04.08.1959
Bosted: BERGEN, Vestland

Forfatteren besøker gjerne

Bibliotek. Grunnskole 1.-4. klasse. Grunnskole 5.-7. klasse. Grunnskole 8.-10. klasse. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Næringsliv og organisasjoner. Sosiale institusjoner. Videregående skole

Tema

Imitasjon (Mimesis). Religion i skjønnlitteraturen. René Girards filosofi. Forholdet mellom religion og skjønnlitteratur. Presentasjon av eget forfatterskap

Bokutgivelser

Per Bjørnar Grande er dosent i Religion og livssyn ved Høgskolen i Bergen.Grande har skrevet en roman og syv fagbøker. Han har også publisert 44 artikler i norske og internasjonale tidsskrifter, blant annet:
«Proustian Desire», Contagion, Vol 18, 2011, Michigan State University Press
«Desire in the Great Gatsby». Anthropoetics.ucla.edu. Journal of Generative Anthropology
http://www.anthropoetics.ucla.edu/anthro.htm
«Desire in Madame Bovary, Contagion, Vol 23, 2016,Michigan State University Press

Facebook-logo