Toggle mobilmeny

Ragnar Sandbæk

Født: 25.06.1945
Bosted: BERGEN, Vestland

Tema

Eget forfatterskap. Miljø, økologi, natur. Samfunn (sosiale spørsmål, politikk). Fiskeri, kystsone,. Musikk.

Bokutgivelser