Toggle mobilmeny

Ragnhild Kolden

Født: 15.01.1956
Bosted: OSLO

Forfatteren besøker gjerne

Bibliotek. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Sosiale institusjoner. Videregående skole

Tema

Eget forfatterskap. Skrivekurs, kreativ skriving. Kriminallitteratur. Historiske emner; andre verdenskrig i Norge. Landssvik, tyskerbarn/tyskerjenter, Særlig i Trøndelag/Trondheim. Kjønnsroller, seksualitet. Rasisme, toleranse, kulturelt mangfold. Samfunn, sosiale spørsmål og politikk. Livssyn, religion, filosofi.

Bokutgivelser