Toggle mobilmeny

Rolf Opås

Født: 08.07.1946
Bosted: FREDRIKSTAD, Viken

  • Beskrivelse: Har etterspurt korrekt adresse og e-postadresse 18.08 og 06.10 2020. kf.

Tema

Rusmidler og rusmisbruk. Samfunn (sosiale spørsmål, politikk)

Bokutgivelser