Toggle mobilmeny

Sigbjørn Skåden

Født: 04.01.1976
Bosted: TROMSØ, Troms og Finnmark

Forfatteren besøker gjerne

Barnehager. Bibliotek. Grunnskole 5.-7. klasse. Grunnskole 8.-10. klasse. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Næringsliv og organisasjoner. Sosiale institusjoner. Videregående skole

Tema

Eget forfatterskap.

Bokutgivelser

Om forfatteren

  Skåden er fra Skånland, bosatt i Tromsø. Han har både samisk og norsk som skrivespråk og debuterte i 2004 med det episke langdiktet Skuovvadeddjiid gonagas. For den ble han nominert til Nordisk Råds litteraturpris. Siden debuten har han gitt ut ytterligere ei diktsamling, ei barnebok og to romaner, og vært tekstforfatter for en rekke tverrkunstneriske og performative prosjekter. For romanen Våke over dem som sover ble han nominert til P2-lytternes romanpris og vant Havmannprisen for 2014. Fugl, fra 2019, er hans andre roman. I vår er han aktuell i sci-fi-antologien En strek gjennom tyngdekraften.

Oppdrag: Skåden har bred formidlingserfaring om samisk litteratur, kunst og kultur. Han er i tillegg en dreven skrivekursholder, for både barn og voksne.

  Sigbjørn Skåden lea Skánihis eret, orru Romssas. Son čállá sihke sámegillii ja dárogillii ja 2004:s almmuhii su vuosttáš girjjálaš čállosa guhkes muitaleaddji divttain Skuovvadeddjiid gonagas. Son nominerejuvvui Davviriikkalaš girjjálašvuođa bálkkašupmái dainna. Vuohččan girjji rájes son lea almmuhan vel ovtta diktačoakkáldaga, ovtta mánáidgirjji ja guokte romána, ja lea leamaš teakstačálli muhtun dáiddarasttideaddji ja performatiivvalaš prošeavttain. Våke over dem som sover románain nominerejuvvui P2-guldaleddjiid románabálkkašupmái ja vuittii 2014:s Havmann bálkkašumi. Fugl, 2019:s, lea su nubbi romána. Dán giđa son lea áigeguovdil En strek gjennom tyngdekraftensci-fi antologiijain.

Máksobargu: Skådenis lea viiddis gaskkustanvásáhus sámi girjjálašvuođas, dáidagis ja kultuvrras.  Dasa lassin son lea hárjánan čállinkursadoalli, sihke mánáide ja rávisolbmuide.

Litterære produksjoner

HVEM ER SAMENE?
Opplegget baseres på boka Samer, utgitt i Cappelen Damms faktaløveserie i 2012. Samer er ei faktabok for barn. Det legges opp til et tredelt opplegg.