Toggle mobilmeny

Signe Torp

Født: 21.04.1979
Bosted: OSLO

Forfatteren besøker gjerne

Barnehager. Bibliotek. Grunnskole 1.-4. klasse. Litterære arrangementer og festivaler. Sosiale institusjoner

Tema

Norsk med tegnstøtte (inkludert gjettelek på tegn). Forskjellige måter å si hei på. Andre måter å kommunisere på, for eksempel tegning.

Bokutgivelser

De tre første bøkene mine er barnebøker tilrettelagt med tegnstøtte. Det vil si at de er skrevet på vanlig norsk, men i tillegg har tegn lånt fra tegnspråk for de viktigste ordene. Denne kommunikasjonsformen er særlig gunstig for barn med kommunikasjonsvansker eller om man vil leke med språket på en fysisk måte. Bildeboka jeg skrev etter det, Hei-boka, handler om andre måter man kan si ‘hei’ på om ordene ikke kommer helt ut når man trenger dem, så kommunikasjon i forskjellige former virker være et gjennomgående tema. Jeg er utdannet illustratør så visuelle uttrykksmåter har alltid vært viktig for meg.

www.signetorp.com

www.omnipax.no

www.instagram.com