Toggle mobilmeny

Simen Sætre

Født: 29.04.1974
Bosted: OSLO

Forfatteren besøker gjerne

Bibliotek. Grunnskole 8.-10. klasse. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Næringsliv og organisasjoner. Sosiale institusjoner

Tema

Jeg formidler nå boka Tolken, en fortelling om en afghaner som jobber som tolk for norske offiserer i Afghanistan og oppdager at en av kollegene er spion for Taliban. Jeg forteller også om forskning og forvaltning av lakseoppdrett, som jeg også har skrevet bok om. Jeg er tilgjengelig for skrivekurs, forfattersamtaler og samtaler om mitt generelle virke som skribent og forfatter.

Bokutgivelser

Temaer

Sammen med medforfatter Kjetil Østli har jeg skrevet oppdrettslaksens historie. Oppdrettsnæringen har på noen få tips vokst til en stor næring på kysten, samtidig som næringen har store problemer med lus og sykdom i merdene. Det stilles alvorlige spørsmål rundt dyrevelferd, altså hvordan fisken har det, og rundt miljøkonsekvenser av næringen. I boken forsøker vi å finne ut hvorfor næringen har vokst så fort, hva problemene består i, og hvorfor den er blitt kontroversiell. Vi merker at det er stor interesse for temaet, og at det er behov mange steder for å diskutere positive og negative konsekvenser, ettersom politikerne nå ønsker sterk vekst. Jeg og/eller medforfatter stiller derfor opp på forfattersamtaler, folkemøter og debatter rundt dette temaet.

Om forfatteren

Jeg er en dokumentarist. Jeg forholder meg både til tradisjonen for kritisk og undersøkende journalistikk, og tradisjonen for sakprosa i litterær form. Noen av bøkene mine har undersøkt økonomi og matproduksjon, slik som Den lille stygge sjokoladeboka (2004) om den globale sjokoladeindustrien, Den nye fisken (2021) om oppdrettslaksens historie, og Petromania (2009) om oljerikdom og hva denne gjør med oss.
Jeg har gitt ut tre portrettbøker, som speiler ulike deler av Norge gjennom relativt ukjente personer. Boka Hugo (2006) dokumenterer livet til en rusavhengig uteligger, Fjordman (2013) er et portrett av en islamhatende blogger, og Tolken (2017) forteller den ukjente historien om en afghansk tolk som oppdaget en spion i Det norske forsvaret.

Lenker

www.facebook.com

www.twitter.com

www.morgenbladet.no

www.cappelendamm.no