Toggle mobilmeny

Siri Broch Johansen

Født: 09.03.1967
Bosted: TANA, Troms og Finnmark

Tema

Stand-up-forestillinger med fokus på det samiske samfunnet. Tilpasses oppdragsgivers ønsker.

Alle samiske temaer, for eksempel: Samisk skolehistorie. Samisk politisk historie.

Foredrag om Elsa Laula Renberg.

Kreativt skriveverksted for barn, ungdom og voksne. Varighet fra to timer. Kan formes i samarbeid med oppdragsgiver.

Helgekurs i skriving for scenen, både skjetsjer og sangtekster. Passer for revylag og amatørteatergrupper.

Forfatterbesøk. Deler av eller hele forfatterskapet kan tematiseres.

Oppdragsskriving. Kan skrive fortellinger, hørespill, scenetekst, sakprosa, sangtekst.

Bokutgivelser

Scenetekster

www.siribrochjohansen.no

  Siri Broch Johansen (f.1967) er fra Deatnu – Tana. Hun er forfatter, scenekunstner og sanger og jobber tospråklig, på nordsamisk og norsk. Hun koser seg med nye formidlingssjangre, og dukker plutselig opp på en slam-poesi-kveld et sted nær deg. Hun har blitt tildelt Samerådets litteraturpris to ganger, i 2012 for boka Sárá beaivegirji/Saras dagbok, i 2016 for boka Mun lean čuoigi/Jeg er en skiløper. Hun  har skrevet biografi om Elsa Laula Renberg og Hennes seneste utgivelse, Brev til kommisjonen, som kom på nordsamisk og norsk i 2020, er formet som en rekke brev til Sannhets- og forsoningskommisjonen, som skal kartlegge norske myndigheters politikk og virksomhet overfor samer og kvener/norskfinner og virkningene av disse.

Oppdrag: Broch Johansen foredrar om den samiske foregangskvinnen Elsa Laula Renberg og andre personligheter innen den samiske kulturen, i tillegg til den samiske skolehistorien på norsk side. Hun driver også med slampoesi (tatt ut til NM-finalen 2022) og sang.

Kontakt Johansen her!

  Siri Broch Johansen (r.1967) lea Deanus eret. Son lea girječálli, lávdedáiddár ja lávlu ja bargá guovtti gillii, davvisámegilli ja dárogilli. Son návddaša ođđa gaskkustanšáŋŋeriid ja fáhkka skuviha slam-poesiija-eahkedii muhtin báikkis du lahka. Son lea ožžon Sámeráđi girjjálašvuođabálkkašumi guovtte geardde, Sárá beaivvegirji/Saras dagbok girjji ovddas 2012:s, Mun lean čuoigi/jeg er en skiløper girjji ovddas 2016:s. Son lea čállán biografiija Elsa Laula Renberga birra ja su ođđaseamos almmuhus, Reivvet kommišuvdnii, mii bođii davvisámegilli ja dárogilli 2020:s, lea hábmejuvvon reiven duohtavuohta- ja soabadankommišuvdnii, mii galgá kártet Norgga eiseválddiid politihka ja doaimmaid sápmelaččaid ja kvenaid vuostá ja makkár váikkuhusaid dat dagahedje.

Máksobargu: Broch Johansen logaldallá sámi ovdavázzi nissona Elsa Laula Renberga ja eará olbmuid birra sámi kultuvrras, ja maiddái sámi skuvlahistorjjá birra norgga bealde. Son maiddai čallá slam-poesiija (beasai mielde 2022 NM finálii) ja lávlu.