Toggle mobilmeny

Siri Broch Johansen

Født: 09.03.1967
Bosted: TANA, Troms og Finnmark

Tema

Stand-up-forestillinger med fokus på det samiske samfunnet. Tilpasses oppdragsgivers ønsker.

Alle samiske temaer, for eksempel: Samisk skolehistorie. Samisk politisk historie.

Foredrag om Elsa Laula Renberg.

Kreativt skriveverksted for barn, ungdom og voksne. Varighet fra to timer. Kan formes i samarbeid med oppdragsgiver.

Helgekurs i skriving for scenen, både skjetsjer og sangtekster. Passer for revylag og amatørteatergrupper.

Forfatterbesøk. Deler av eller hele forfatterskapet kan tematiseres.

Oppdragsskriving. Kan skrive fortellinger, hørespill, scenetekst, sakprosa, sangtekst.

Bokutgivelser

Scenetekster

www.siribrochjohansen.no