Toggle mobilmeny

Siri Økland

Født: 27.03.1967
Bosted: BERGEN, Vestland

Forfatteren besøker gjerne

Bibliotek. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Næringsliv og organisasjoner. Sosiale institusjoner

Tema

Eige forfattarskap og tema derifrå, blant anna om leva med alvorleg kreftsjukdom eller korleis medvitet om døden kan spela inn i livet på så mange vis. Kan også snakka om pasienterfaringar. Og dessutan skriving, fotografering og poesi.

Bokutgivelser

www.samlaget.no