Toggle mobilmeny

Sukru Bilgic

Født: 05.11.1947
Bosted: OSLO

Tema

Eget forfatterskap. rasisme, toleranse, kulturelt mangfold. Ungdom, oppvekst, familie, skole. Samfunn (sosiale spørsmål, politikk)

Bokutgivelser