Toggle mobilmeny

Susan Schwartz Senstad

Født: 21.12.1945
Bosted: OSLO

Tema

Eget forfatterskap. Skrivekurs, kreativ skriving. Kjønnsroller, seksualitet. Psykiatri, sinnslidelser, spiseforstyrrelser o.a.. rasisme, toleranse, kulturelt mangfold.

Bokutgivelser