Toggle mobilmeny

Susanne Hætta

Født: 16.02.1975
Bosted: VADSØ, Troms og Finnmark

Forfatteren besøker gjerne

Bibliotek. Grunnskole 1.-4. klasse. Grunnskole 5.-7. klasse. Grunnskole 8.-10. klasse. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Næringsliv og organisasjoner. Sosiale institusjoner. Videregående skole

Tema

Eget forfatterskap. Samisk kunst og kultur. Samisk aktivisme. Altakampen. Norskspråklig "samiskhet". To-kulturalitet. Flerkulturell identitet. Finnmark som fylke og mentalitet. Fotografi og fotokunst. Kombinasjonen forfatterskap og forlagsvirksomhet. Marginalitet og utenforskap i det nordøstlige hjørnet av verden. Jeg tar også enkelte skriveoppdrag, gjerne i kombinasjon med fotografering, siden jeg også er fotograf og kunstner, med en sosial-antropologisk og journalistisk bakgrunn.

Bokutgivelser

  Susanne Hætta (f. 1975) er en samisk forfatter, kunstner, fotograf og forlegger. Hun har skrevet bøker om nyere samisk historie, -kunst og -kunstnere. Hætta er norskspråklig, kommer fra Alta i Finnmark, og er bosatt i Vadsø. Hun debuterte som forfatter i 2000 med Okta beaivi Ánniin, en lettlest barnebok på nordsamisk, som siden har kommet i sørsamisk utgave. De siste årene har hun gitt ut en biografi om Sven-Eirik Utsi, en fotodokumentar om Mari Boine, kunstbok om Synnøve Persen, historien om kunstnerkollektivet Masigruppen Mázejoavku – Indigenous Collectivity and Art og formidlet historiene til eldre i urfolkssamfunn, som redaktør for boka til forskningsprosjektet Coming of Age in Indigenous Societies Hætta har gitt ut de fleste bøkene som flerspråklige utgaver, på til sammen sju språk. I 2022 kommer hun ut med en bok om Finnmark og finnmarkingene.

Oppdrag: Hætta forteller gjerne om samisk historie, kunst, religion, språk, næringer, teknologi og tradisjonell musikk for videregående- og folkehøgskoleelever. For en mer allmenn, voksen lesergruppe passer forfatterbesøk eller panelsamtaler.

Kontakt Hætte her!

  Susanne Hætta (r. 1975) lea sámi girječálli, dáiddár, govvejeaddji ja almmuheaddji. Son lea čállán ođđaset sámi historjjá-, dáidda- ja dáiddáriid birra girjjiid. Hætta lea dárogielat, lea eret Álttás Finnmárkkus, ja orru Čáhcesullos. Son debuterii girječállin Okta beaivi Ánniin jagi 2000:s, davvisámegillii álkeslohkanmánáidgirjjiin, mii dan maŋŋel bođii oarjesámegillii. Daid maŋemuš jagiid son lea almmuhan Sven-Eirik Utsi biografiija, govvadokumentára Mari Boine birra, dáiddagirjji Synnøve Persena birra, historjjá dáiddárjoavkku Mázejoavkkubirra – Indigenous Collectivity and Art ja gaskkustan eamiálbmotservodagaid boarrásiid fearániid, go lei váldodoaimmaheaddji dutkanprošeaktagirjái Coming of Age in Indigenous Societies. Hætta lea almmuhan eanas girjjiid máŋgga gillii, oktiibuot čieža gillii. 2022:s almmuha son girjii Finnmárkku ja finnmárkulaččaid birra.

Máksobargu: Hætta áinnas muitala sámi historjjá, dáidaga, oskku, giela, ealáhusaid, teknologiija ja árbevirolaš musihkka birra joatkka- ja allaskuvlaohppiide. Dábálaš, rávisolbmo lohkkiidjovkui heive buorebut girječálli galledeapmi dahje panelaságastallan.

www.susannefoto.com
www.facebook.com
Instagram: @susannefoto
www.dat.net