Toggle mobilmeny

Synnøve Persen

Født: 22.02.1950
Bosted: INDRE BILLEFJORD, Troms og Finnmark

Tema

Eget forfatterskap.

Bokutgivelser

  Persen er fra Porsanger. Persen har vært en sentral skikkelse i det samiske kunstfeltet siden 70-tallet. Hun er billedkunstner og debuterte litterært som poet i 1981 med diktsamlingen Alit lottit girdilit i 1981, gjendiktet til norsk av Laila Stien i 1983 med tittelen Blå fugler flyr.  Hun har gitt ut seks diktsamlinger og er nominert to ganger til Nordisk råds litteraturpris fra det samiske språkområdet. Den siste i rekken er den tospråklige diktsamlingen Ruoná rieggá vuol váccašit /Under grønn ring vandre. I 2018 mottok hun Norsk kulturråds ærespris.

  Synnøve Persen lea Porsáŋgulaš. Persen lea 70-logu rájes leamaš guovddážis sámi dáiddasuorggis. Son lea govvadáiddár ja 1981:s almmuhii vuosttáš girjji diktačoakkáldagain Alit lottit girdilit, man Laila Stien  1981:s lea heivehan dárogillii namain Blå fugler flyr. Son lea almmuhan guhtta diktačoakkáldaga ja lea nominerejuvvon sámi giellaguovllus Davviriikkalaš ráđi girjjálašvuođabálkkašupmái guovtte háve. Ođđaseamos guovttegielat diktačoakkáldat lea Ruoná rieggá vuol váccašit /Under grønn ring vandre. 2018:s son oaččui Norgga kulturráđi gudnebálkkašumi.