Toggle mobilmeny

Teresa Grøtan

Født: 17.06.1974
Bosted: BERGEN, Vestland

Forfatteren besøker gjerne

Barnehager. Grunnskole. Videregående skole. Bibliotek. Litterære arrangementer og festivaler.

Tema

Eget forfatterskap. Dokumentarlitteratur, research. Bistandspolitikk, 3. verden, andre kulturer. Globalisering.

Bokutgivelser

Samlaget-logo