Toggle mobilmeny

Thomas Winje Øijord

Født: 18.09.1982
Bosted: OSLO

Tema

Eget forfatterskap. Skrivekurs, kreativ skriving. Poesi. Romanen, novellen. Samtidslitteratur. Andre forfattere. Andre litterære emner. Språklige emner. Psykiatri, sinnslidelser, spiseforstyrrelser o.a.. rasisme, toleranse, kulturelt mangfold. Ungdom, oppvekst, familie, skole. Rusmidler og rusmisbruk. Om å konsentrere og kutte setninger og tekster.. kreativitet, veien fram til debut, motivasjon til skolestil, forbedret språk.

Bokutgivelser