Toggle mobilmeny

Torunn Ystaas

Født: 26.05.1943
Bosted: GRANVIN, Vestland

Tema

Eget forfatterskap. Skrivekurs, kreativ skriving. Drama. Romanen, novellen. Dokumentarlitteratur, research. Andre forfattere. Andre litterære emner. Språklige emner. Historiske emner. Kjønnsroller, seksualitet. rasisme, toleranse, kulturelt mangfold. Andre emner. Tekster i kyrkja. Kyrkjedrama.. Nynorsk.. Leve-tru og forteljemåtar: Relasjonar mellom menneska før.. Indre Hardanger - et bygdesamfunn på 1800-tallet.. Funksjonshemma barn i samfunn og familie.. Agnar Mykle. Amalie Skram.

Bokutgivelser