Toggle mobilmeny

Tron Jensen

Født: 22.02.1958
Bosted: OSLO

Forfatteren besøker gjerne

Universiteter og høgskoler. Kafeer og andre utesteder. Flerkulturelle sammenhenger. Tar gjerne turneer i skoleverket. Videregående skole

Tema

Den franske nyromanen/Marguerite Duras. Eget forfatterskap. Om romanen og novellen

Bokutgivelser